Het totaalconcept voor een klimaatadaptieve buurtoplossing

Het totaalconcept genaamd "buurtwarmtepomp" is ontwikkeld om met lage temperatuur warmtepbronnen bestaande woningbouwwijken van duurzame warmte te voorzien.

Het totaalontwerp kent meerdere unieke kenmerken zoals bijvoorbeeld:                          

  1. Gebruik van bij voorkeur natuurlijke bronnen uit eigen omgeving.
  2. Goedkope lage temperatuur transportleidingen.
  3. Warmte-opwekking dicht bij de afnemers en daardoor beperkte transportverliezen.

Enkele voorbeelden van toepasbare bronnen:

  • TEO, onttrekking van warmte uit oppervlaktewater. Een WKO is vaak nodig.
  • TEA, warmte uit afvalwater zoals bijvoorbeeld Effluent van een RWZI.
  • Riothermie, warmte uit een rioolleiding.
  • Damwandthermie, warmte uit een gesloten bron, gekoppeld aan een damwand.
  • Datacenter, restwarmte uit een datacenter, bij voorkeur na gebruik groene stroom.

Het totaalconcept van de buurtwarmtepomp is flexibel en op meerdere locaties inzetbaar, aanpasbaar aan locale situaties, bronnen en afnemers.

Een whitepaper is op aanvraag beschikbaar. Gebruik de contact pagina om deze aan te vragen.